lego train 4564 problem

Odsłon: 499
ID: TOPIC-44
Autor:
Utworzony: 2018, lut 12 12:31
Typ:
Klasyka LEGO
Miasto
Klasyka LEGO
2018, lut 12 12:31
Hello all,

I have a problem with the engine in the aforementioned set. After switching on the motor works normally, after a few seconds it slows down and then stops: /.
Has anyone with a similar problem met? I do not know if it's a control box (black with a yellow knob) or the engine itself. The power supply is probably transmitted all the time - the green lamp is always on.
Can you open this black engine so that it does not damage anything?

Unfortunately, I have little to do with electronics and I can not deal with it.

Thank you in advance for your help.

Best wishes

----------------------------------------------------

Witam Wszystkich,

Mam problem z silnikiem w wyżej wymienionym zestawie. Po włączeniu silnik pracuje normalnie, po paru sekundach zwalnia a następnie się zatrzymuje :/.
Czy spotkał się może ktoś z podobnym problemem? Nie wiem czy chodzi o puszkę od sterowania (ta czarna z żółtym pokrętłem) czy o sam silnik. Prąd jest chyba cały czas przekazywany - zielona lampeczka cały czas się świeci.
Czy można otworzyć ten czarny silnik tak żeby nic nie uszkodzić?

Niestety mało mam wspólnego z elektroniką i nie mogę sobie z tym poradzić.

Z góry dziękuje za pomoc.

pozdrawiam serdecznie
Klasyka LEGO
2018, lut 12 21:21
Hello sizom,

4564 is a very beautiful train, the last good 9V freight train. :)

This problem could come either from the motor, or from the track. Try connecting the 9V motor directly to a power supply (battery or speed regulator), on the plugs that are usually used to put a wire to train lights. If the motor runs correctly, that's good. there can also be some hair on the wheel axles, so check them, and try to remove them, these are causing friction. You should take a picture for me to see it.

Another problem can be the track, if your track is not well cleaned, there can be some residues on them, and metal begins oxyding, so clean it with a copper-cleaning product, that's what I made (it's painful...) with all my straight tracks and switches, but I've only made a few curves. I did build a complete track, and power was running in the track, but the motor could not reach power as the metal track was covered. Take some pictures of your track and your motor, I will be able to give you better advice!

Good luck with your train, fellow 9V user. :)

***********************************************************
Automaticaly translated Polish version:

Cześć sizom,

4564 to bardzo piękny pociąg, ostatni dobry pociąg towarowy 9V. :)

Ten problem może pochodzić z silnika lub z toru. Spróbuj podłączyć silnik bezpośrednio do zasilania (bateria 9V lub regulator prędkości), na korki, które są zwykle używane do wprowadzenia przewodu wytresować światła. Jeśli silnik działa poprawnie, to dobrze. nie może być aussi trochę włosów na osie kół, więc sprawdzić je, a następnie spróbuj usunąć je, praca powodują tarcie. Powinieneś zrobić mi zdjęcie, żeby to zobaczyć.

Innym problemem może być utwór, jeśli utwór nie jest dobrze oczyszczone, mogą istnieć pewne reszty są em i metalu zaczyna oxyding, więc oczyścić go z produktem miedzi czyszczenia, to co zrobiłem (to bolesne ...) z wszystkie moje proste ścieżki i przełączniki, ale zrobiłem tylko kilka zakrętów. Byłem kompletnym utworem i biegałem po torze, ale tor był zakryty. Zrób kilka zdjęć swojego toru i silnika, będę mógł udzielić ci lepszej porady!

Powodzenia w pociągu, kolego 9V użytkownika. :)

Klasyka LEGO
2018, lut 13 18:04
Hej,
Dzięki za szybką odpowiedź!!!

Zrobiłem tak jak mówiłeś podłączyłem bezpośrednio do regulatora prędkości - i tak samo na początku działa a potem zwalnia i przestaje.
Czyli pewno silnik. Mamy psa więc sierść mogła się dostać postaram się porządnie odkurzyć. Jest jakiś sposób na bez inwazyjne otwieranie?
Poszperałem trochę w sieci i znalazłem rozwiązanie - niestety i użyciem skalpela i obcięciem plastikowych elementów :/.

W weekend będę miał trochę więcej czasu to porobię fotki i wyśle jeśli do tego czasu nie uda mi się naprawić.

Jeszcze raz dzięki za pomoc!

pozdrawiam serdecznie

--------------------------------------------------------------------

Hi,
Thanks for the quick response !!!

I did as You said, I connected directly to the speed regulator - and it works the same at the beginning and then it slows down and stops.
That is the engine. We have a dog so the fur could get, I will try to dust it properly. Is there any way to do it without invasive opening?
I did some research on the web and found a solution - unfortunately, using a scalpel and cutting plastic elements: /.

At the weekend I will have some more time I will make photos and send if I can not fix it by then.

Thanks again for Your help!

Best wishes

Klasyka LEGO
2018, lut 16 23:04
I came back home, so I could check on my 9V motors.
What you wrote is not really promising. If there are some hair parts on the wheel axles, you can try to cut them and remove them with a blade.
If it's a technical problem, tou will have to open the motor. there is not any non-destructive method to open it, so you will have to break the 12 small parts and opening it. Personnaly, it's heartbereaking, but if it's the only way to make it work, I don't mind.
Did you make it run a lot? Is the motor scratched, that would mead that is was used a lot. Because it's a 1994 motor, it should be ok. I have a undetermined year motor which is way weaker than the others, so I use it on locomotives that don't work a lot. When it will die, I will change the engine. It's possible to find it in some shops.

***********************************************************

Wróciłem do domu, więc mogłem sprawdzić moje silniki 9V.
To, co napisałeś, nie jest naprawdę obiecujące. Jeśli na osiach kół znajdują się części, możesz spróbować je pociąć i wyjąć je za pomocą ostrza.
Jeśli jest to problem techniczny, musisz otworzyć silnik. Nie istnieje żadna nieniszcząca metoda, aby ją otworzyć, więc będziesz musiał ją złamać i otworzyć. Personalny, to łamie serce, ale to jedyny sposób, żeby to zadziałało, nie mam nic przeciwko.
Czy sprawiłeś, że wiele biegał? Czy silnik jest porysowany, który byłby bardzo często używany. Ponieważ jest to silnik z 1994 r., Powinien on być nieco w porządku. Nie wiem, jak to zrobić, ale nie wiem, jak to zrobić. Kiedy to umrze, zmienię silnik. Można go znaleźć w niektórych sklepach.
Klasyka LEGO
2018, lut 24 18:22
Cześć,
Tak jak pisałeś dokładnie odkurzyłem....i  działa :).
Udało się bez psucia obudowy. Będę musiał regularnie go czyścić. bo cały czas dzieciaki bawią się nim na podłodze :/ (sierść psa cały czas się dostaje :/)

Dzięki za rady!
serdeczne pozdrowienia


--------------------------------------


Hey,
As you wrote, I have thoroughly vacuumed ... and it works :).
Succeeded without damaging the housing. I will have to adjust it to clean it. because all the time kids play with him on the floor.

Thanks for advice!
cordial greetings
Klasyka LEGO
2018, mar 2 09:07
Hello Sizom,

I'm happy to know that your motor is working again! You should present your train in a nice town layout, that would be great!

***********************************************************

Cześć Sizom,

Cieszę się, że twój silnik znowu działa! Powinieneś zaprezentować swój pociąg w ładnym układzie miasta, który byłby świetny!
Napisz odpowiedź
Copyright © 2011-2021 by Rogpar, Powered by Spidron ©LEGO® to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana ani wspierana przez Grupę LEGOCzas ładowania: #LOAD_TIME# Wielkość HTML: #SCRIPT_SIZE# | Czas wykonania: 1.165s | Unknown (Robot )
0 osób przegląda stronę. 0 gości oraz 0 zalogowanych osób. Zalogowani: Brak